1.

ارزیابی دیدگاه‌های مردم نسبت به آلودگی صوتی در نقاط پرتردد شهر رشت طی سال 1389

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 275-282
مرضیه سادات آیت الله زاده شیرازی؛ نوشین بیرجندی؛ عبدالکریم کشاورز شکری

2.

ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی تالاب عینک رشت با استفاده از شاخص کارلسون

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 119-129
محمد دهدار درگاهی؛ محمدرضا رحیمی بشر؛ ٰرضا زمانی؛ پویا رهبری

3.

بررسی آلودگی ناشی از شیرابه در محل دفن پسماندهای شهر رشت

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 137-144
سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری

4.

بررسی آلودگی ناشی از شیرابه، در محل دفن پسماندهای شهر رشت

دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تیر 1389، صفحه 29-34
مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری

5.

بررسی جنبه های خاص مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های غیر دانشگاهی شهر رشت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 96-105
سیدداود اشرفی؛ قاسمعلی عمرانی؛ رامین نبی زاده

6.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای طلاق در دادگاه‌های خانواده شهر رشت

دوره 10، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 29-42
مجید حسینی نثار؛ صغری شب افروزان؛ مصطفی فیض ثابت

7.

بررسی مدیریت پسماند کارخانجات صنایع غذایی شهرستان رشت (در سال 1386)

دوره 1، شماره 3، مهر 1399، صفحه 35-44
مسعود منوری؛ زهرا بهجتی نژاد زنجانی؛ مهسا آقاخانی

8.

پیش بینی گسترش فیزیکی شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاری (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

دوره 22، شماره 8، آبان 1399، صفحه 335-348
حمیده آلیانی؛ حامد آلیانی؛ محدثه قنبری مطلق؛ کامران رحیمی

9.

تحلیل محدودیت‌های ایمنی و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 13، شماره 50، مرداد 1395، صفحه 1-16
عیسی پوررمضان؛ فرهاد جوان

10.

شناخت رابطه بین عناصر توپوکلیمای شهری و بیماری های قلبی مطالعه موردی: شهر رشت و منجیل در دره سفیدرود

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، بهمن 1384، صفحه 18-27
بهمن رمضانی

11.

معنای توسعه شهری در میان مدیران و سیاست‌گذاران شهر (مطالعه موردی: کلان شهر رشت)

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 31-39
میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی؛ غلام رضا حسنی؛ احمدرضا اصغرپور

12.

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی کلان شهرهای ایران مطالعه موردی شهررشت

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1390، صفحه 1-23
حمیده رشادت جو؛ علی اکبر رضایی؛ میرنوید میرحق جوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب