1.

ارائه مدل مدیریتی مطلوب به منظور ساماندهی کودکان کار و خیابان (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 53-69
مهدیه سلیمانی؛ ابراهیم حاجیانی

2.

ارزیابی پیمایشی آسیب های اجتماعی در یزد با تاکید بر عوامل رسانه ای

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 181-189
محمودرضا مرتضوی

3.

آسیب اجتماعی و تهدید امنیتی : بررسی موردی اوباشگری

دوره 3، 1(75 بهار1389)، فروردین 1389، صفحه 3-22
علی اکبر آقائی

4.

واکاوی آسیب‌های فرهنگی - اجتماعی جریان‌های نوپدید فرهنگی و راهبردهای مدیریتی آن (مطالعه موردی عرفان حلقه)

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 275-289
محمدرضا تاجی اشکفتکی؛ ساسان ودیعه؛ رضا صفری شالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب