1.

بررسی عوامل ضعف و ناکارآمدی طبقات اجتماعی در دوره پهلوی اول

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، آبان 1387، صفحه 27-42
ادریس بهشتی نیا

2.

تاثیر اصلاحات ارضی برخرده بورژوازی روستایی و توسعه شهری در کرمانشاه و ایلام

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 45-58
فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ سیروس محبی؛ ادریس بهشتی نیا

3.

تبیین جامعه‌شناختی علل پیوستن طبقات اجتماعی به شورش بابک خرمدین برضد عباسیان (با تأکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 109-140
محمد آزغ؛ فریدون اللهیاری؛ علی اکبر کجباف

4.

تحول معیارهای همسرگزینی جوانان نسبت به والدینشان به تفکیک خاستگاه طبقاتی

دوره 2، شماره 4، آذر 1389، صفحه 25-62
سید محمد صادق مهدوی؛ شهرزاد مشیدی

5.

طبقه متوسط جدید و توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 7-20
علی دارابی

6.

هجوم اعراب مسلمان و ساختارهای جامعه ایرانی

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، مهر 1387، صفحه 117-131
دکتر رضا شعبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب