1.

اثربخشی کیفیت محیطی مدارس بر خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 15، شماره 55، آذر 1402، صفحه 55-69
پریسا خیام نکویی؛ بهرام شاهدی؛ کاظم یزدی

2.

ارزیابی آلودگی صدا در مدارس بخش مرکزی شهرستان کرج

دوره 7، شماره 4، دی 1384، صفحه 16-29
پروین نصیری؛ مجید عباس پور؛ محمود محمودی؛ اصغر بابایی

3.

بررسی وضعیت مدیریت هنری در مدارس منطقه 11 شهر تهران

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 35-45
ابوالفضل بهجت

4.

تبیین اصول طراحی محیطی مؤثر بر یادگیری دانش آموزان در مدارس ابتدایی (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهر رشت)

دوره 23، شماره 4، تیر 1400، صفحه 21-37
حورا فرود؛ کمال رهبری منش؛ شیدا خوانساری؛ حسین سلطان زاده

5.

تدوین برنامه راهبردی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست مدارس استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 197-215
الهام کاویانی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ نسرین چوبکار؛ مرتضی کلهری

6.

جنس پرستی در برنامه های آموزشی و کتاب های درسی مدارس در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر اجتماعی شدن افراد در ایران ( 1386 ه. ش)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1387، صفحه 93-124
سیف الله سیف اللهی؛ مریم ابراهیمی

7.

شناسایی خط مشی های اثر بخش هوشمند سازی مدارس بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی استان تهران

دوره 13، شماره 48، بهمن 1401، صفحه 71-83
شهرزاد کمال خانی؛ علیرضا عصاره؛ مرتضی سمیعی زفرقندی

8.

مدیریت بحران شهری و تخلیه اضطراری جمعیت در مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان

دوره 10، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 27-44
مسعود تقوایی؛ علی جوزی خمسلویی

9.

مکان یابی مدارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1388، صفحه 59-66
اسماعیل کاوسی؛ فریده اسدیان؛ سحر شاهپری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب