1.

امکان سنجی فقهی مسئولیت مدنی دولت در فرض کاهش ارزش پول ناشی از تورم

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400
مهدی محققیان؛ سید محمد هادی مهدوی؛ احمد رضا توکلی

2.

بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی

دوره 15، شماره1(پیاپی29)، فروردین 1401
یعقوب مطلبی گلعذانی

3.

تحکیم جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی علیه دولت

دوره 24، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 147-156
روح اله کریمی؛ عباس پهلوان زاده؛ حسین جلالی

4.

تحلیل حقوقی تحلیل حقوقی مسئولیت استخراجگران و صرافی های رمز ارز

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 56)، شهریور 1402، صفحه 125-145
اصغر خواجوی؛ سید مرتضی قاسم زاده؛ کوروش جعفرپور

5.

تحلیل ساز و کارهای مسئولیت مدنی در جبران خسارت ناشی از آسیب های زیست محیطی

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 231-240
حسین جلالی

6.

تحلیل میزان آگاهی مدیران و مربیان ورزش از شاخص‌های مسئولیت مدنی در زمینه فعالیت‌های ورزشی

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 31-58
اصغر حقیقی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ یونس محمد زاده؛ اصغر نیک سرشت

7.

جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401
جابر رضائی جنید؛ بهنام قنبرپور؛ محمد عالم زاده

8.

رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 99-108
مریم افشاری؛ سبحان طیبی؛ روح اله کریمی

9.

رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، مهر 1389، صفحه 57-73
مهدی خادم سربخش

10.

ضمانت های اجرایی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست (در حقوق ایران و آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402
بابک صادقی

11.

ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از اسکیمینگ بر مبنای قواعد فقهی

دوره 15، شماره 56، اسفند 1401، صفحه 102-113
محمدرضا نامجویان؛ سیدمحمدرضا امام

12.

مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 117-140
احمد یوسفی صادقلو؛ مژگان نصیر

13.

مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 105-113
وحیده ترزمی نژاد؛ باباک ایرانتاج

14.

مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، آبان 1395، صفحه 11-22
طاهره شکری؛ علی زارع

15.

مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402
سهیل رواقی اردبیلی؛ احمد یوسفی صادقلو

16.

مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 55)، خرداد 1402، صفحه 53-78
سهیل رواقی اردبیلی؛ احمد یوسفی صادقلو

17.

مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 445-470
علی رفیعی؛ بختیار عباسلو(نویسنده مسئول)؛ عیسی امینی

18.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

دوره 17، شماره 1(پیاپی 47)، اردیبهشت 1400، صفحه 87-110
احمد یوسفی صادقلو؛ کتایون فرشیدفر

19.

نظریه تعمیم ارکان سه گانه ؛ قاعده عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402
نادر پورارشد

20.

نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-55
محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان؛ سعید یاری

21.

نقش مسؤلیت مدنی در دفاع مشروع با رویکردی بر نظام های حقوقی ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401
ایرج افشاری اسفیدواجانی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب