1.

کاهش کاویتاسیون در حوضچه آرامش برجک خنک کننده با روش پله دار کردن آستانه خروجی حوضچه آرامش

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 81-92
احسان بهجتی؛ امیر خسروجردی؛ علی صارمی

2.

مدلسازی عددی جریان و سیستم هوادهی در تخلیه کننده تحتانی سد سفیدرود

دوره 1، 2( شماره 2 پاییز1387)، مهر 1387، صفحه 44-57
حسین خورشیدی؛ ناصر طالببیدختی؛ امیر حسین نیکسرشت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب