1.

الگوهای رونق‌بخشی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده‌‌ی شهری

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1388، صفحه 135-156
شریف مطوّف؛ زهرا خدائی

2.

اولویت بندی اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی در نواحی فرسوده با استفاده ازGIS و روش Topsis (مورد مطالعه: منطقه سه شهر ساری)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1394، صفحه 1-18
مسعود مدانلوجویباری؛ مسعود صفائی پور

3.

بررسی تجربه سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران

دوره 3، شماره 5، دی 1388، صفحه 3-14
سید محسن حبیبی؛ مونا حاجی بنده

4.

تحلیل ساختار فضایی – کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد بهسازی و نوسازی ( نمونه موردی: بافت فرسوده شهر تهران – ده ونک)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-81
امیرمحمد هاشمی؛ علیرضا استعلاجی؛ سیمین نجمی

5.

روش های مقاوم سازی و بهسازی سازه های بنایی و خشتی در برابر زلزله

دوره 1، 2( شماره 2 پاییز1387)، مهر 1387، صفحه 67-79
عباسعلی طایفی نصرآبادی؛ محمد حسین رشیدی مهرآبادی

6.

شناسایی ابعاد ومولفه های بهساری آموزش منابع انسانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم با رویکرد توسعه ای بر اساس الگویEFQM

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 7-21
ارشد نونهال؛ فریبا حنیفی؛ محمدنقی ایمانی

7.

فرآیند بهسازی در بافت فرسوده شهراردکان با رویکرد برنامه‌ریزی محیط‌زیست

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 199-213
سیدکاظم موسوی؛ اخترالسادات موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب