1.

بررسی روش‌های متداول و نوین در ضدعفونی و دفع بهداشتی پسماندهای خطرناک بیمارستانی

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، دی 1392، صفحه 43-54
فرنوش باقری زنوز؛ افسانه شهبازی

2.

بررسی مشکلات ناشی از مدیریت آوار پس از وقوع زلزله و ارائه راهکارهای مناسب

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تیر 1388، صفحه 92-101
نینا رفیعی؛ عبدالرضا کرباسی

3.

بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع یا بازیافت زایدات ساختمانی مطالعه موردی شهر تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1384، صفحه 52-61
قاسمعلی عمرانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود منوری؛ ندا یوسفی

4.

تدوین شاخص کیفی پساب تصفیه شده شهری با رویکرد استفاده مجدد از پساب

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 33-43
ملیحه فلاح نژاد؛ ناصر مهردادی؛ علی ترابیان؛ حسین نایب

5.

تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 47-64
سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ امیر حسام حسنی؛ کتایون ورشوساز

6.

تفکیک زباله در مبدأ و نقش آن درافزایش راندمان بازیافت مواد

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1388، صفحه 67-82
مراد کردی؛ سعید تیموری؛ احمد مرادعلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب