1.

حقیقت جسم در فلسفه ی شیخ اشراق و صدرالمتألهین

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1387، صفحه 147-167
مریم عاطفی؛ محمد سعیدی مهر

2.

سهروردی و مسأله ی رئالیسم

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1391، صفحه 51-69
سید عباس ذهبی

3.

نمادشناخت ایران باستان در رسائل فارسی سهروردی

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، فروردین 1389، صفحه 9-37
رضا اسدپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب