1.

ارتباط تغییر اقلیم و پدیده ENSO و تاُثیر این پدیده بر نوسانات دما در استان خراسان

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، اردیبهشت 1384، صفحه 78-87
علیرضا شهاب فر؛ محمد معتمدی؛ کوروش احترامیان

2.

استفاده از تبدیل موجک جهت بررسی میزان همبستگی نرخ ارزهای مختلف ، قیمت نفت ، قیمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهای زمانی مختلف

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 131-148
نیما پازوکی؛ اکرم حمیدیان؛ شاپور محمدی؛ وحید محمودی

3.

آشکارسازی ارتباط مکانی- زمانی خشکسالی با رخدادهای آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی در استان لرستان

دوره 14، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 37-49
رضوان صفدری؛ سید مسعود منوری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ هادی کیادلیری

4.

اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه شهری و تهیه نقشه پهنه بندی منطقه با استفاده از مدل‌های اکولوژیکی، ارزش اطلاعات و همبستگی (نمونه موردی: استان مازندران)

دوره 22، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 105-115
عیسی جوکار سرهنگی؛ محمدعلی زنگنه اسدی

5.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: یک شرکت خدماتی)

دوره 9، شماره 25، دی 1393، صفحه 83-99
علی بنیادی نائینی؛ محمد حسن کامفیروزی؛ محمود دهقان مشتانی

6.

بررسی تغییرات مکانی - زمانی سرسبزی جنگل‌های بلوط زاگرس در واکنش به خشکسالی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 131-143
محدثه قنبری مطلق؛ مسعود کیادلیری؛ منصور حلیمی

7.

بررسی نقش رسانه ها در امنیت ملی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 51-64
عبدالرضا شاه محمدی

8.

بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات بر عملکرد سینگل کراس 704 ذرت تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 43-55
سیدمحمدعلی کارگر؛ ایرج لطفی

9.

تحلیلی بر رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در زندگی دانشجویی (مورد مطالعه : دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران)

دوره 7، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 81-95
فرشاد جعفروند؛ سروش فتحی

10.

تحلیل نظام کنش رشته های روانشناسی و مشاوره در فرآیند انسجام بخشی جامعه

دوره 2، شماره 4، آذر 1389، صفحه 7-24
سید وحید عقیلی؛ امیر لطفی حقیقت

11.

تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.)

دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، تیر 1388، صفحه 11-18
هادی مهدیخانی؛ حسین زینلی؛ محمود سلوکی؛ عباسعلی امام جمعه

12.

صلح جهانی در نظام قانون‌مند

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 23-54
محمدرضا حکاک‌زاده

13.

مروری بر الگوهای روش تحلیل تاثیر متقابل و معرفی الگویی با منطق همبستگی

دوره 26، شماره 1 (پیاپی 102)، اردیبهشت 1394، صفحه 69-85
ابراهیم حاجیانی؛ علی رضا همتی

14.

نقش شبکه های اجتماعی نوین در توسعه فرهنگی (مطالعه موردی: شهرستان ملکان تابستان۱۳۹۶)

دوره 10، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 47-59
علی سلیمان زاده؛ مهرداد نوابخش؛ باقر ساروخانی

15.

همبستگی کیفیت هوای محیطهای بسته و هوای بیرون مناطقی با آلودگی هوای زیاد - تهران 1382

دوره 7، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 1-16
مجید شفیع پور؛ روزیتا مقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب