1.

بررسی اصطلاح «خلیفة الله» در متون عرفانی (قرن دوم تا یازدهم هجری قمری)

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 119-148
مسعود شاورانی

2.

بررسی مفهوم" انسان کامل »از دیدگاه عزیز بن محمد نسفی

دوره 2، 1(3 بهار وتابستان 1387)، فروردین 1387، صفحه 81-108
کیومرث چراغی

3.

فراخوان سجده در قیامت از منظر قرآن و عرفان

دوره 7، 1 (13 بهار تابستان 1392)، فروردین 1392، صفحه 7-28
علی اشرف امامی

4.

موسی و عیسی (ع) در انسان کامل جیلی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 155-179
محمد علی یوسفی

5.

نگرش انسان‌ـ‌جهانی در مطالعة ادیان

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 99-120
فریبا طشت زر؛ شهرام پازوکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب