1.

اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، تیر 1388، صفحه 1-10
مه لقا قربانلی؛ فریبا میقانی؛ شیما سادات میرسعیدقاضی

2.

اثر محلول‌پاشی پرولین و گلایسین‌بتائین بر شاخص‌های رشد، میزان پرولین و فعالیت آنزیمی گیاه شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens) تحت تنش کم‌آبی

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 125-136
مجید خدابخش؛ الهام دانائی

3.

اثر مدیریت آبیاری و کود فسفر بر عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم برنج

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 79-96
سید مهدی میرحسینی مقدم؛ سیدمصطفی صادقی؛ مجید عاشوری؛ ناصر محمدیان روشن؛ حمیدرضا درودیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب