1.

از چیستی تا تعریف معماری

دوره 4، شماره 7، دی 1389، صفحه 75-86
ویدا تقوایی

2.

بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، فروردین 1389، صفحه 145-162
مهدی اسعدی؛ سید مرتضی طباطبایی

3.

حقیقت جسم در فلسفه ی شیخ اشراق و صدرالمتألهین

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1387، صفحه 147-167
مریم عاطفی؛ محمد سعیدی مهر

4.

معاد جسمانی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، تیر 1384، صفحه 181-198
مهدی نجفی افرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب