1.

تمایز عقل و رأی در مکتب جعفری

دوره 2، شماره 4(پیاپی6 )، دی 1384، صفحه 111-126
مجید معارف

2.

مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران)

دوره 8، شماره 19، آذر 1393، صفحه 35-48
مجید شهبازی؛ زهره ترابی

3.

مقایسه فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن در بوشهر با ارائه راهکارهای مدیریتی

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 39-62
فاطمه پولادی؛ بهرام دلگشایی

4.

مک اینتایر در مقابل عقل گرایی و نسبی گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، فروردین 1388، صفحه 31-56
هادی صمدی

5.

والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، مهر 1387، صفحه 125-146
زهرا کمالی؛ مجید اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب