1.

ادراک حسابرسان داخلی از نقش آنان در مشاوره و اطمینان بخشی درباره محیط زیست، امور اجتماعی و راهبری

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 153-162
میرجعفر موسوی؛ زهره حاجیها

2.

ارزیابی استراتژیک سیاست توسعه نرم‌افزاری حسابرسی داخلی در هلدینگهای تجاری ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 1-12
محمدتقی شالچی؛ فاطمه صراف؛ قدرت اله طالب نیا

3.

بررسی اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی طراحی‌شده در شرکت نیرو ترانس

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 1-14
مهدی لطفعلیان؛ هاشم ولی پور

4.

بررسی چالشهای حسابرسی داخلی در شرکتهای هلدینگ و تدوین راهکار: در بستر نظریه نهادی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 439-458
محمدرضا نیک بخت؛ حجت اسماعیل زاده؛ ساسان مهرانی

5.

بررسی رابطه‌ی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی داخلی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 47-60
زهره حاجیها؛ حسین حقیقی

6.

بررسی مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 57-78
علی رحمانی؛ مهناز محمودخانی

7.

بررسی نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1390، صفحه 65-71
احمد مدرس؛ محمدعلی بیداری

8.

بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و مدیریت سود

دوره 16، شماره 57، مرداد 1402، صفحه 72-91
عمران بامری؛ محمدرضا شورورزی؛ زهرا نوری توپکانلو

9.

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حسابرسی مستمر مبتنی بر حسابرسی داخلی شرکت ها

دوره 8، شماره 26، مهر 1394، صفحه 65-80
زهره حاجیها

10.

تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی و خصوصیات درون شرکتی بر کنترلهای داخلی اثر بخش

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 249-261
زهرا شفعتی؛ محمد محمودی

11.

تبیین مدل حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس چشم‌اندازها و راهبرد چرخه تأمین گزارشگری مالی (با استفاده از فن دلفی و معادلات ساختاری)

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 275-290
اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ حسین نورانی؛ صدیقه عزیزی

12.

تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک سامانه حسابرسی داخلی بانک‌‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با رویکرد به حسابرسی مرکب (MRCB)

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 135-166
عباس جهانی؛ شهره یزدانی

13.

عملکرد حسابرسی داخلی در ایران از دیدگاه مدیران حسابرسی داخلی: رویکرد کلاسیک نظریه بنیانی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 187-200
محمدرضا نیکبخت؛ مریم قدس حسن آباد

14.

عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل‌های داخلی مطالعه موردی: بانک‌ها و شرکت‌های دولتی آذربایجان‌غربی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 107-122
بابک مرادی؛ جمال بحری ثالث

15.

قدرت حرفه ای حسابرسی داخلی

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 169-186
حسین اعتمادی؛ روح اله رجبی؛ عبداله مقدم

16.

کیفیت حسابرسی داخلی در ایران: چالش‌ها و موانع

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 1-28
محمدرضا نیکبخت؛ وحید منتی؛ ذبیح الله رضایی؛ علی رحمانی

17.

مدل مفهومی برای تعیین اندازه موثر واحد حسابرسی داخلی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 157-168
حمید اسدزاده؛ محمدرضا نیک بخت

18.

مشارکت حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 29-48
محمود موسوی شیری؛ اسماعیل توکل نیا؛ ماهرخ شاکری

19.

مطالعه مقایسه‌ای دیدگاه مدیران و حسابرسان در ارتباط با تأثیر گزارشگری کنترل‌های داخلی بر بهبود گزارشگری مالی

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-16
هاشم ولی‌پور؛ جواد مرادی؛ جمشید احمدی

20.

نقش کیفیت حسابرسی داخلی در مبارزه با فساد با تاکید بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 543-562
جعفر میرزایی؛ ولی خدادادی؛ علیرضا جرجرزاده؛ اله کرم صالحی؛ سعید نصیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب