1.

ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر آگاهی بخشی سودهای گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران

دوره 9، شماره 28، اردیبهشت 1395، صفحه 15-37
شیما کرمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی

2.

اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 69-84
امیر فیروزنیا؛ ایمان داداشی؛ حمیدرضا غلام نیا روشن

3.

امکان سنجی پیاده سازی گزارشگری زیست محیطی در ایران

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تیر 1390، صفحه 69-84
محمدحسن جنانی؛ محمد حیدری

4.

بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری

دوره 11، شماره 36، فروردین 1397، صفحه 1-13
علی خوزین؛ قدرت اله طالب نیا؛ منصور گرکز؛ بهمن بنی مهد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب