1.

استراتژیهای مدیریت هزینه و ایجاد مزیت رقابتی (مطالعه موردی و تطبیقی: هزینه یابی هدف و هزینه یابی کیفیت)

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 83-96
جمادوردی گرگانلی دوجی؛ نقی فاضلی

2.

بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 1-18
یحیی حساس یگانه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ ابراهیم نوروزبگی

3.

تاثیر رقابت و عدم اطمینان در پذیرش هزینه یابی هدف (مطالعه موردی شرکت های غذایی در سطح شهر تهران)

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 57-66
عبدالرضا محسنی؛ عبدالرسول رحمانیان کوشککی

4.

حسابداری مدیریت، ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 61-81
زهرا دیانتی دیلمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب