1.

بررسی ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری، سیاست های تقسیم سود و ساختارسرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1387، صفحه 143-187

2.

بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از انعطاف پذیری بر بازده سهام

دوره 11، شماره 39، مهر 1397، صفحه 49-67
مصطفی حیدری هراتمه؛ شمس‌اله شیرین‌بخش

3.

بررسی تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت ها با فرصت های سرمایه گذاری کم و مازاد وجوه نقد در بورس تهران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 147-164
ابراهیم عباسی؛ حسین اخضری؛ الهه پورعلیخانی

4.

بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 135-145
مهدی صالحی؛ محسن صحت؛ مجتبی مقدس نوقابی

5.

تبیین رابطه بازدهی و نوسانات همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 59-71
فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ جعفر جولا

6.

تجزیه و تحلیل ارتباط میان فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد شرکت ها

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، مهر 1389، صفحه 13-23
دکتر محمدرضا شورورزی؛ ایمان آزادوار

7.

رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تاکید بر تمرکز مالکیت

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 161-178
ویدا مجتهدزاده؛ راضیه سعادت سعادت‌آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب