1.

اثر کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرس بر بازار سرمایه

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 65-76
سید حسین علوی طبری؛ نازنین بشیری منش

2.

بررسی رابطه بین متغیرهای ورشکستگی آلتمن و تغییر حسابرس

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، مهر 1389، صفحه 41-47
دکتر بهمن بنی مهد؛ رضا اکبری

3.

بررسی و تبیین متغیرهای حسابداری با نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، دی 1388، صفحه 65-76
دکتر بهمن بنی مهد؛ بهرام شیرزاد

4.

پیامدهای اقتصادی و مالیاتی گزارش حسابرسی با تاکید بر اثر تعدیل کننده تغییر حسابرس

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 67-82
شیوا حسن پور؛ بهمن بنی مهد؛ آزیتا جهانشاد؛ هاشم نیکومرام

5.

روابط سیاسی و تغییر حسابرس : شواهدی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-12
بهمن بنی مهد؛ یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب