1.

ارتباط گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL)با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری از دیدگاه حسابداران ارشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، مهر 1389، صفحه 77-87
دکتر هاشم نیکومرام؛ ناصر شکاری

2.

انتخاب بهینه کنشگران غیر انسانی موثر بر سیستم اطلاعات حسابداری

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 195-214
بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حامد سمرقندی

3.

بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت سیستم اطلاعات حسابداری و اثر آنها برشاخص های سودمندی با استفاده از تکنیکDEMATEL

دوره 7، شماره 23، دی 1393، صفحه 1-14
حامد حسینی راد؛ امیر بیات ترک؛ میرفیض فلاح شمس

4.

تبیین پویا شناسی سیستم ها در ساختار سیستم اطلاعات حسابداری از منظر دانش

دوره 14، شماره 48، خرداد 1400، صفحه 1-22
بهاره بنی طالبی دهکردی

5.

فرا تحلیل ارتباطات درون شبکه‌ای کنشگران با یکدیگر و ارائه مدل ارتباطات بر اساس سیستم اطلاعات حسابداری ایران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 167-186
پروین صدری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب