1.

ارایه الگویی جهت ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی محیط زیست پارک های شهری

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 89-102
المیرا برهمند؛ جمال قدوسی

2.

ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک‌های شهری تبریز از منظر حوزه نفوذ با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 83-94
شبنم اکبری؛ امید رفیعیان

3.

بررسی و رتبه بندی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری اهواز

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 519-530
مهرنوش چنگیزی؛ روح الله کاظمی؛ فروزان فرخیان

4.

تحلیل فضای سبز شهری وتعیین مکان بهینه با استفاده از مدل محاسبگر رستری (نمونه موردی منطقه سه شهرداری مشهد)

دوره 17، شماره 2، تیر 1394، صفحه 117-129
براتعلی خاکپور؛ مهدی کاظمی بی نیاز؛ امیر اسدی؛ محمد محسن رضوی

5.

طراحی محیط پارک‌های شهری با رویکرد CPTED با هدف ارتقای احساس امنیت در محله اسلام آباد، منطقه 2 شهر تهران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-60
راحله کمالی؛ نسیم صحرائی نژاد؛ مریم رباطی

6.

عناصر چهارگانه (آب، خاک، هوا و آتش)، الگویی ایرانی برای طراحی پارک شهری

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 209-223
فرناز ناظم؛ فرشته حبیب؛ کیانوش سوزنچی

7.

عوامل موثر بر کارآئی پارک شهری ( با تاکید بر عملکرد و سرزندگی آن) نمونه مورد مطالعه: پارک ائللرباغی شهر ارومیه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 91-102
حسین حمیدی؛ نعیمه اسماعیل زادگان

8.

مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 29-38
حسنعلی لقایی؛ محمد اصغری طبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب