1.

ارزیابی آسیب پذیری آب‌های زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان از نظر کل کربن آلی، نیترات، و برخی کاتیون‌ها و آنیون‌ها در مقیاس پایلوت با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 189-203
افشین ابراهیمی؛ محمد مهدی امین؛ مهدی حاجیان؛ بیژن بینا

2.

بررسی عمل کرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه ی آب آبادان

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 271-285
ایران برایی؛ سیدمهدی برقعی؛ افشین تکدستان؛ امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید

3.

مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 15-20
محمدرضا شاه منصوری؛ علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ اطهر افلاکیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب