1.

بررسی تاثیر ویژگی‌های فرهنگی و ساختاری موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 335-358
احمد اسکندری؛ علی بیات؛ علی محمدی

2.

بررسی نقش مالکیت دولتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و حق‌الزحمه حسابرسی: آزمون تجربی نظریه جیب بزرگ

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 169-186
روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ نرجس امیرنیا؛ امیر عمادالدینی

3.

بیش‌اعتمادی مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش کمیته حسابرسی

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 129-138
سحر سپاسی؛ مهدی اسدی وصفی

4.

تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و ترکیب هیأت مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 13-26
جمال بحری ثالث؛ یعقوب بهنمون؛ ابراهیم مددی زاده

5.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیم پذیرش صاحبکار و حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، مرداد 1388، صفحه 1-10
یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب