1.

ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسک‌های بانکی بر استواری نظام بانکی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 471-494
رضا محمدی؛ فاطمه صراف؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها

2.

ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، مهر 1389، صفحه 1-10
دکتر مهدی تقوی؛ دکتر محمد خدائی وله زاقرد

3.

آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 425-450
محمد بیدگلی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ مهدی تقوی؛ مرجان دامن کشیده

4.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر ریسک بانک‌ها

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 245-262
سید موسی محمدی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ میرفیض فلاح شمس

5.

بررسی رابطه همزمان ریسکهای نقدینگی و اعتباری و بررسی تاثیر آنها بر پایداری مالی بانک ها؛ رهیافت رگرسیون چندک

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 299-316
موسی بزرگ اصل؛ فرخ برزیده؛ محمد تقی صمدی

6.

تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران؛ رهیافت رگرسیون چندک

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 1-13
موسی بزرگ اصل؛ فرخ برزیده؛ محمد تقی صمدی

7.

تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدینگی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 85-98
احمد احمدپور؛ سعید راسخی؛ سیده زهرا نصیری قلعه سری

8.

تحلیل پویای مدل جامع مدیریت ریسک در نظام بانکداری با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 123-152
سید یحیی اسدالهی؛ علی اصغر طاهرآبادی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرشید خیراللهی

9.

طراحی الگوی بهینه یکپارچه مدیریت نقدینگی مبتنی بر ریسک در هلدینگ‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 41-54
غلامرضا زمردیان؛ محمد رضا رستمی؛ ربابه بهرامیان

10.

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 27-54
دکتر احمد یزدان پناه؛ سکینه شکیب حاجی آقا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب