1.

بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر)

دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، آبان 1389، صفحه 37-63
محمد قاسمی نامقی؛ علیمحمد نعمت پور؛ مریم بهداروندی

2.

طراحی مدل اخلاق حرفه ای اقتضایی، گامی به سوی رفتار شهروندی سازمانی

دوره 17، شماره 60، شهریور 1402، صفحه 1-16
سید بهراد رضوی الهاشم؛ حسن پایروند؛ محمد میرزائی

3.

نقش شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ شهری (مطالعه موردی: شهروندان شهرکرج در سال 1397)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 153-168
محمد امیری؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب