1.

ارائه الگویی جهت اعتبارسنجی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، مهر 1392، صفحه 71-82
کیومرث نیاز آذری

2.

ارائه الگویی جهت اعتبارسنجی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، فروردین 1392، صفحه 71-82
کیومرث نیاز آذری

3.

اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی: مطالعه موردی بانک صاردرات ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 145-162
علیرضا ترابیان؛ محمد رضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده

4.

بکارگیری تکنیک های خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی درختان تصمیم گیری برای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها

دوره 1.1، شماره 1(پیاپی 1آینده پژوهی مدیریت)، دی 1391، صفحه 15-34
محمود البرزی؛ محمد خان بابایی؛ محمدابراهیم محمدپور زرندی

5.

بکارگیری تکنیک‌های خوشه‌بندی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی درختان تصمیم گیری برای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها

دوره 24، شماره 1 (پیاپی 98)، اردیبهشت 1392، صفحه 15-34
محمود البرزی؛ محمد خان بابایی؛ محمدابراهیم محمدپور زرندی

6.

تأثیر اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانکی بر رشد اقتصادی در ایران (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 217-244
علیرضا ترابیان؛ محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده

7.

طراحی الگویی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک با استفاده از معیار 5C

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 135-154
دکتر فرزانه حیدرپور؛ مصطفی کارذبحی

8.

کاربست مدل های زمین آماری در برآورد توزیع فضایی آلاینده های هوای شهر تهران

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 39-52
منصور حلیمی؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ وحیده صیاد؛ حسن جمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب