1.

اثر پدیده‌ی تغییر اقلیم بر فراسنجه‌های اقلیمی همدان

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 1-14
محمد تقی اسدی؛ حمید زارع ابیانه؛ نسرین دلاور؛ آذر اسدی

2.

ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی شهرستان همدان)

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 227-241
زهرا پرور؛ بهناز حشمت نیا؛ کامران شایسته

3.

ارزیابی غلظت باقی‌مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه‌ای (مطالعه موردی: کدو سبز)

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 141-148
سهیل سبحان اردکانی؛ مریم یونسیان؛ سعید جامه بزرگی

4.

ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی استفاده از مواد یخ‌زدا در عملیات زمستانی (مطالعه کیفیت هیدروشیمیایی آبخوان دشت همدان-بهار)

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 181-198
امیر جمشیدی؛ امیررضا گودرزی؛ پریسا رزم‌آرا

5.

ارزش اکوتوریستی روستای هدف‌گردشگری ملهم‌دره شهرستان اسدآباد همدان

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 13-25
حبیب شهبازی

6.

الگوهای طراحی منظر در امتداد مسیل های درون شهری (مطالعه موردی: مسیل الوسجرد، شهر همدان)

دوره 3، شماره 5، دی 1388، صفحه 15-28
محمدرضا پور جعفر؛ امین رستنده

7.

امکان سنجی استفاده از انرژی زمین گرمایی در ساختمان به منظور کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن در محیط(مطالعه موردی شهر همدان)

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 179-192
مهدی شعبانیان؛ محمدهادی کابلی؛ علی دهقان بنادکی؛ لیلا زارع

8.

اهمیت فضاهای همگانی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 237-255
محمود ملکیان؛ محمد سعید ایزدی؛ سهیل سبحان اردکانی

9.

بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 43-51
محمد علی بیات؛ محمد منشوری

10.

بررسی غلظت باقی‌مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در آب رودخانه عباس‌آباد همدان

دوره 23، شماره 4، تیر 1400، صفحه 239-248
سحر عرفی یگانه؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سعید جامه بزرگی

11.

بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 141-151
بهاره بهارمستیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سعید جامه بزرگی

12.

بررسی غلظت فلزات سنگین روی، سرب و کادمیوم در برنج عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 13-22
شیما اکبری؛ مهرداد چراغی

13.

تحلیل دست نگاره‌ها‌ی مفهومی دانشجویان معماری بر اساس تفکر سیستمی و سبک‌های پردازش اطلاعات در فرایند طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402
فرهاد کاروان

14.

تحلیل ساختاری نقش مؤلفه‌های موثر بر توانمندی کارآفرینان روستایی استان همدان با تاکید بر نقش مولفه های آموزشی – تروریجی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-42
علی صفایی شکیب؛ حسن ریحانی همدانی؛ انیسه دهواری؛ محمد حاضری

15.

تعیین مقادیر تجمع‌یافته عناصر سرب، کادمیم، کروم و نیکل در دو نوع کاهوی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-20
سهیل سبحان اردکانی؛ سیدمیلاد جعفری

16.

سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه گاماسیاب و عوامل مؤثر بر آن

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 37-49
لیما طیبی؛ سهیل سبحان اردکانی

17.

طراحی پارک ورزشی در شهر همدان با کاربست رویکرد توسعه نشاط اجتماعی شهری

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 201-214
بهاره خرم؛ نسیم صحرائی نژاد؛ محسن کافی

18.

مدیریت شهری و بازتاب آن در مشارکت شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان)

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، مرداد 1391، صفحه 3-19
سمیه صفی؛ اصغر نظریان

19.

مطالعه تطبیقی رابطه معماری، مصرف و فرهنگ در خانه های دو بافت قدیم و جدید شهر همدان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-48
سیما خزائیان؛ محسن نیازی؛ علی عمرانی پور

20.

نقش شهرداری ها در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار شهری با تاکید بر درآمد حاصل از وجوه و اموال(مورد مطالعه: شهر همدان)

دوره 15، شماره 56، دی 1402، صفحه 125-134
مجید قره باغی؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمسسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب