1.

ارائه شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مدل ارتقاء شایستگی حرفه‏ای اعضا هیات علمی

دوره 31، شماره 3 (پیاپی 122)، آذر 1399
امیر تیمورزاده؛ افسانه زمانی مقدم؛ ناصر میرسپاسی

2.

ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی در ایران

دوره 20، شماره 3(پیاپی 82)، آبان 1388، صفحه 107-123
دکتر علی تقی پور ظهیر؛ دکتر طیبه صفایی

3.

بررسی نظام های ارزیابی آموزش عالی در جهان به منظور ارائه مدل مناسب برای آموزش عالی کشور

دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تیر 1389، صفحه 1-19
دکتر نادرقلی قورچیان؛ دکتر حسن شهرکی پور

4.

تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی، ایران

دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، بهمن 1393، صفحه 23-30
مرضیه محمدی؛ مسعود پورکیانی

5.

تأثیر سیاست‌های آموزش عالی بر شاخص‌های توسعه سیاسی در ایران

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1401، صفحه 179-195
مسعود شفیعی چافی؛ رضا مهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب