1.

اندازه گیری خواص بیودیزل تولیدی از روغن هسته خرما و ترکیب آن با سوخت تجاری گازوییل

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 219-229
ریوف فروتن؛ حسین اسماعیلی؛ ملیحه کوثری فرد

2.

بازیافت روغن پسماند خوراکی به صورت سوخت بیودیزل و بهینه سازی برخی از خواص فیزیکی آن

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 81-87
مهدی ترکیان بلداجی؛ بهمن نجفی؛ امیر حسین زمزمیان؛ رضا ابراهیم‌زاده

3.

بررسی راندمان مصرف انرژی در فرایند تولید بیودیزل به روش های مرسوم، فراصوت و ریزموج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402
گل محمد خوب بخت؛ محمود کریمی

4.

بررسی راندمان مصرف انرژی در فرایند تولید بیودیزل به روش های مرسوم، فراصوت و ریزموج

دوره 25، شماره 7، مهر 1402، صفحه 125-135
گل محمد خوب بخت؛ محمود کریمی

5.

بررسی و بهینه سازی پارامترهای فرآیند تولید سوخت زیستی بیودیزل از روغن پسماند خوراکی به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402
احمد عباس زاده مایوان؛ عباس رضایی اصل؛ احمد تقی زاده علی سرایی

6.

بررسی و تحلیل پارامترهای تاثیر گذار بر روی عملکرد و راندمان انرژی تولید بیودیزل حاصل از روغن پسماند

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 309-320
گل محمد خوب بخت؛ محمود کریمی

7.

بهینه سازی درتولید بیودیزل از دانه‌ی کلزا به روش میدان الکتریکی پالسی

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 111-124
محمد علی صالحی؛ نرگس احمدی

8.

بهینه سازی مصرف سوخت ویژه اختلاط سوخت های بیودیزل – بیواتانول و دیزل به روش سطح پاسخ

دوره 20، شماره 2، تیر 1397، صفحه 39-48
گل محمد خوب بخت؛ محمد قحدریجانی

9.

تعیین اندیس دیزل سوخت های بیودیزل تولید شده از ترکیبات اتیل استر اسیدهای چرب بر اساس استاندارد ASTM D 611

دوره 17، شماره 2، تیر 1394، صفحه 36-44
صالح محمدی؛ بهمن نجفی

10.

تولید بیودیزل با استفاده از روش های بیوتکنولوژی و روغن میکروارگانیسمی

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 127-137
مرجان انشاییه؛ آزاده عبدلی؛ محبوبه مدنی

11.

محاسبه و مقایسه متغیرهای احتراق و شاخص های عملکرد موتورهای دیزل با سوخت جایگزین بیودیزل

دوره 14، شماره 4، دی 1391، صفحه 11-26
حسین قدمیان؛ فریده عتابی؛ شاهین قاهری

12.

مطالعه تجربی تاثیر اختلاط سوخت دیزل و بیودیزل بر مشخصه های گشتاور ترمزی و مصرف ویژه سوخت در موتوردیزل

دوره 25، شماره 8، آبان 1402، صفحه 127-142
سوده شقاقی؛ محمد قهدریجانی؛ محمدهادی دهرویهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب