1.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست محیطی راهبردی (SEA)درکشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 115-122
بهنوش خوش منش زاده؛ سید مسعود منوری؛ فرهاد دبیری

2.

بررسی رابطه تبلیغات شهری و آگاهی از حقوق شهروندی

دوره 11، شماره 39، آذر 1398، صفحه 18-33
امیر کاظمی؛ شاهین مظفری

3.

بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آ نها

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، مهر 1389، صفحه 9-25
مرتضی پویان

4.

جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی

دوره 9، 2 (18پاییز و زمستان 1395)، بهمن 1395، صفحه 9-28
محمد رحیم بهبهانی

5.

حقوق قضایی شهروندی در حوزه دادرسی، ‏اقرار و شهادت از منظر فقه و حقوق

دوره 18، شماره4(پیاپی 54)، اسفند 1401، صفحه 175-196
شیوا عزیزان؛ ابراهیم یاقوتی؛ احمدرضا خزایی

6.

رهیافتها و سازوکارهای به کارگیری قواعد اخلاقی در لایحه حمایت از خانواده

دوره 2، 1 (3بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 195-209
سید ابوالقاسم نقیبی

7.

مبانی فقهی اقدامات تأمینی حقوق متهم تحت نظر قبل از رسیدگی

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 259-277
مهرانگیز کریمی؛ مهدی شیدائیان ارائی؛ اصغر عربیان

8.

مبانی و اثر شهرت (قول مشهور ) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401
مریم شعبانی پور؛ محمدعلی اعلائی فرد؛ هرمز اسدی کوه باد

9.

مجازات‌ خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 84-109
محمدحسین دانشفر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی

10.

مقایسة تکالیف و حقوق همسران در تلمود و من لایحضره الفقیه

دوره 11، 2 (22 پائیز و زمستان 1396)، اسفند 1396، صفحه 127-160
عاطفه عبدی خان؛ محمدجواد شمس؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ مجید معارف

11.

مقدمه ای بر داوری در دعاوی تجاری بین المللی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، دی 1394، صفحه 47-64
مهدی زارع؛ محسن سلیمی

12.

نظام جامع ارزیابی های زیستمحیطی: ابزاری برای اعِمال حقوق پیشگیرانه محیط زیست

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 113-128
سعید فردوسی؛ سید مسعود منوری؛ سیدعباس پورهاشمی؛ رضا مکنونسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب