1.

بررسی تاثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 53-69
یونس بادآور نهندی؛ حسین بیورانی؛ حمزه آب روان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب