1.

اثر کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرس بر بازار سرمایه

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 65-76
سید حسین علوی طبری؛ نازنین بشیری منش

2.

آزمون محافظه کاری در رویه های حسابداری وضریب واکنش سود مبتنی بر متغیرهای حسابداری

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 55-64
خسرو فغانی ماکرانی؛ سید حسن صالح نژاد؛ عباس رمضان زاده زیدی

3.

آزمون مدیریت سود و ضریب واکنش سود مبتنی بر متغیرهای حسابداری

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 109-122
محمد ابراهیم پورزرندی؛ محمد حسنی؛ ذبیح الله طاهری

4.

بررسی اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ضریب واکنش سود

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 91-102
محمدرضا شورورزی؛ افسانه افروزمنش

5.

پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر متغیر ضریب واکنش سود

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-16
هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب