1.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی

دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، فروردین 1392، صفحه 31-40
محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی

2.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، مهر 1392، صفحه 31-40
محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی

3.

بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 57-70
سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی

4.

تاثیر بازی بر مهارت های اجتماعی کودکان (مورد مطالعه: کودکان مقطع مهد کودک استان تهران)

دوره 6، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 97-104
طهمورث آقاجانی؛ رشید جبارف؛ مشفق مصطفی یوف

5.

رابطه هوش فرهنگی با عملکرد مدیران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه:شبکه های استانی مراکز غرب کشور)

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، مرداد 1397، صفحه 1-14
آرمان احمدی زاد؛ سید صداقت الله موسوی؛ نادیا شبرند

6.

رابطه هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلوب (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 11-30
سوسن علائی؛ مهسا میرمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب