1.

ارائه مدل سیاست گذاری فارنزیک بانکداری الکترونیک

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 50-75
افشین خدامرادی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ محمدعلی افشار کاظمی

2.

ارزیابی عملکرد دانش‌محور(KPMS) نظام مالی بانکداری در چارچوب رویکرد منابع سازمانی

دوره 10، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 119-132
بهروز رضایی منش؛ حبیب رودساز؛ مهدی حقیقی کفاش؛ محمدتقی تقوی فرد؛ عباس کمرئی

3.

بررسی تاثیر تحقق مدل بانکداری توسعهِ اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور با تاکید بر شبکه بانکی

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 121-414
داود مرادی؛ محمدتقی شیخی؛ طلیعه خادمیان

4.

پیش بینی جریان نقدینگی بانک به منظور تعیین شکاف نقدینگی (یکی از بانکهای خصوصی)

دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1387، صفحه 7-44

5.

تأثیر اقدامات بازاریابی بر کیفیت رابطه برند سازمانی در صنعت بانکداری مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر یزد

دوره 11، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 97-114
سیدمهدی میراحمدی باباحیدری؛ سیدمحمد طباطبائی نسب

6.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی گروهی

دوره 11، شماره 32، آذر 1395، صفحه 55-75
خداکرم سلیمی فرد؛ معصومه محمدی

7.

شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی در یکی از شعب بانک تجارت با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

دوره 13، شماره 38، اردیبهشت 1397، صفحه 97-113
مهدی غضنفری؛ اقدس بدیعی؛ فاطمه مصلحی

8.

شناسایی قابلیت ها و منابع لازم جهت تغییر در مدل کسب و کار دربانک های تجاری ایران

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 161-174
بهروز رضایی منش؛ حبیب اله رودساز؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی حقیقی کفاش؛ عباس کمرئی

9.

طراحی مدل رضایت از بازآفرینی خدمات با تأکید بر وفاداری به برند بر مبنای نظریه داده بنیاد در صنعت بانکداری

دوره 18، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 61-85
سید محمد حسین لطفی آشتیانی؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان

10.

مدیریت تکنولوژی اطلاعات به منظور اجرای استراتژی مشتری مداری

دوره 17، شماره 3( پیاپی 66)، مهر 1384، صفحه 59-68
دکترعلی دیواندری

11.

مروری بر مفاهیم حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران

دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تیر 1387، صفحه 7-44

12.

نقش واسط مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در رابطه بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندی کارکنان مالی مبتنی بر نظریه اصلاح شده بلوم

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 23-48
سیده زهرا ابوالحسنی کومله؛ احمد شاهورانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرهاد حسین زاده لطفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب