1.

اصل قابلیت جبران کلیه خسارات

دوره 6، 2 ( 12پاییزوزمستان1392)، آذر 1392، صفحه 21-48
مهدی خادم سربخش؛ هدایت الله سلطانی نژاد

2.

مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 117-140
احمد یوسفی صادقلو؛ مژگان نصیر

3.

نظریه تعمیم ارکان سه گانه ؛ قاعده عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402
نادر پورارشد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب