1.

ارزیابی و سنجش وضعیت توسعه در استان کرمانشاه با تاکید بر سیاست منطقه گرائی

دوره 16، شماره 63، آبان 1398، صفحه 18-32
علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور

2.

آسیب شناسی عدم پذیرش کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پاردایمی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 127-139
مصیب غلامی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن

3.

اهمیت آزمایش عناصر خاک مزارع در توصیه کودی به منظور پایداری محیط: مطالعه موردی مزارع ذرت کوزران در استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-66
مسیب حشمتی؛ پرستو قوچی؛ نسرین کرمی

4.

اولویت‌بندی معیارهای مؤثر در تاب‌آوری شهری با استفاده از نرم‌افزار PROMETHEE visual (نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 217-228
محمدرئوف حیدری فر؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ اسماعیل سلیمانی راد

5.

بررسی الگوهای اصلی سینوپتیکی تراز دریا یخبندان‌های ‌بهاره در استان کرمانشاه

دوره 16، شماره 63، آبان 1398، صفحه 55-73
علی حسن زاده؛ هوشمند عطایی؛ نادر پروین؛ امیر گندمکار

6.

بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاههای روستایی استان کرمانشاه بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از GIS

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، خرداد 1392، صفحه 55-76
زهرا غلامی راد؛ مجید ولی شریعت پناهی

7.

تحلیل راهکارهای فنی و مدیریتی بهبود بهره وری سوخت در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 72-87
جعفر یعقوبی؛ سارا پورجبرئیل؛ علی اصغر میرک زاده

8.

مخاطرات اجتماعی-سیاسی و اقتصادی ناشی از پدیده ریزگردها به عنوان مانعی فراروی پایداری توسعه (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 39-54
سامان یوسفوند؛ شاپور سلمانوندی؛ علی قنبری برزیان

9.

مطالعه فون مارهای شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 257-264
مریم ملکوتیان؛ رسول کرمیانی؛ نصراله رستگارپویانی

10.

واکاوی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی؛ مورد مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 31-40
پیام معمارباشی؛ حمیده ملک سعیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب