1.

ارزیابی روش‌های ریزمقیاس‌سازی DisTRAD و TsHARP به‌منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر حرارتی سنجنده مادیس

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 133-147
زهره فرجی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته

2.

ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوزه آ‌ب‌ خیز کفتاره با استفاده از روش سنجش از دور

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-112
مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری

3.

برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی و دمای سطح خاک و شاخص نرمال‌شده رطوبت با استفاده از تصاویر MODIS

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 37-45
فاطمه خانمحمدی؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی

4.

بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر مراتع حوزه آبخیز قوری چای با تکنیک سنجش از دور

دوره 24، شماره 10، دی 1401، صفحه 19-32
مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ الهام فروتن؛ لیلا غیرتی آرانی

5.

بررسی تغییرات NDVI حاصل از تیپ پوشش گیاهی یکسان در طبقات مختلف دمایی کوهستان (مطالعه موردی: کوهستان شیرکوه استان یزد)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-50
حسان اخوان؛ سولماز عموشاهی؛ احد ستوده

6.

بررسی تغییرات زیست محیطی اطراف دریاچه حوض سلطان قم با استفاده از داده‌های هواشناسی و روش‌های سنجش از دور

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 71-80
الهام فروتن؛ مرضیه علی‌خواه اصل

7.

بررسی تغییرات کاربری ارضی و مولفه‌های اقلیمی در شهرستان مشکین شهر

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 15-31
بتول زینالی؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری

8.

بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده داده‌های ماهواره‌ای لندست 8 و سنتیل 1

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 89-103
صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسنفدیاری درآباد؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری

9.

بررسی روند توسعه زراعت چوب در منطقه شرق گیلان

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، دی 1390، صفحه 25-32
پریسا محمدپور؛ پرویز کردوانی؛ مهدی عبادت طلب

10.

تیپ بندی و ارزیابی مراتع با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شاخص پوشش گیاهی (NDVI )(مطالعه موردی: تحت واحد شهرآباد زیرحوزه آبخیز حبله رود)

دوره 13، شماره 2(33-پیاپی 44)، تیر 1394، صفحه 45-55
خدیجه ابوالفتحی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی

11.

تحلیل سنجش از دوری دینامیک فضایی پوشش گیاهی محصول سنجنده MODIS در ارتباط با شرایط اقلیمی (مورد: استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 99-111
بهزاد امرایی؛ منصور حلیمی

12.

تشخیص تیپ اراضی کشاورزی دشت عباس با استفاده از تحلیل سری زمانی تصاویر ماهواره سنتینل 2

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-13
مهدی رضایی؛ حسین آقامحمدی زنجیر آباد؛ زهرا عزیزی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سعید بهزادی

13.

تهیه‌ نقشه‌ پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 43-52
مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ تیمور تنها قزلی

14.

کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 55-69
حدیث یاقوتی؛ ابراهیم پذیرا پذیرا؛ ابراهیم امیری؛ محمدحسن مسیح آبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب