1.

ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی دانه کاروتنوئیدی گونه رودوتورولا گلوتینیس بر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان گاو

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3773-3782
سهیلا نیسی؛ منصور منصور بیات؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهاره رحیمیان ظریف؛ رامک یحیی رعیت

2.

الگوی ژن‌های حدت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی و بالینی در استان البرز

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 2165-2172
هادی پورتقی .

3.

بررسی اثر اسانس رزماری بر روی روند رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سوپ آماده تجارتی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، شهریور 1389، صفحه 255-264
کامران جعفرزاده خالدی؛ مهزاد آقازاده مشگی؛ انوشه شریفان؛ کامبیز لاریجانی

4.

بررسی آلودگی پنیرهای سفید تازه غیر پاستوریزه گوسفندی به باکتری های بروسلا ملی تنسیس ، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس در شهرستان شهرکرد

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، دی 1384، صفحه 275-282
امیر شاکریان؛ گیتی کریم؛ علی شریف زاده؛ مجید صادقی

5.

بررسی تجربی اثر عصاره جلبک Scenedesmus acuminates بر بهبود زخم های آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس در مدل موش صحرایی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 3821-3830
هومن عکاشه؛ علیرضا جهاندیده؛ امیر اقبال خواجه رحیمی؛ شاپور کاکولکی؛ سعید حصارکی

6.

بررسی تشخیص ملکولی استافیلوکوکوس اورئوس توسط ژن های SEA-SEB-SEC- 23SR rRNA و روش کشت میکروبی

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1386، صفحه 147-153
دکتر حامد اهری؛ دلاور شهباززاده؛ دکتر علی میثاقی؛ دکتر محمدرضا پورشفیع؛ شیما قلی زاده سلطانی؛ سمیه عنایتی

7.

بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از اورام پستان دامداری‌های اطراف تهران

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، اسفند 1388، صفحه 109-114
بابک خرمیان طوسی؛ محمد ایمان عینی؛ محمود بلورچی؛ محمدامین اسلامپور؛ امیر نیاسری نسلجی؛ مرضیه علی قلی؛ عباس برین؛ سعید ستاری؛ پرویز هوشتی

8.

بررسی میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از تخم مرغ‌های منطقه اردبیل

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 3831-3840
آیدین عزیزپور

9.

پراکندگی ژن‌ انتروتوکسین A‌ در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از پنیر سفید سنتی آب نمکی

دوره 11، شماره 4(پیاپی 47)، بهمن 1393، صفحه 1473-1480
خسرو محمدی

10.

ثبت و شناسایی ژن های توکسیک S.aureus جدا شده از ماهی تیلاپیا با تکنیک Multi plex PCR

دوره 20، بهار 1402، فروردین 1402، صفحه 63-76
نازنین نیاخلیلی؛ حامد اهری؛ بهاره نوروزی

11.

شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد

دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، مهر 1395، صفحه 1987-1996
عبداله کیانی‌سلمی، عزیزاله ابراهیمی‌کهریزسنگی، اعظم مختاری .

12.

طراحی کیت دات الایزا در جهت تشخیص آنتروتوکسین های (SEA) باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و مقایسه آن با روش ساندویچ الایزا، تعیین صحت تشخیص آن در نمونه نان‌های خامه‌ایی

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 3193-3202
سارا السادات بطحایی؛ حامد اهری؛ سید امیرعلی انوار

13.

مطالعه اثر عصاره های اتانولی زوفا ( Hyssoupus officinalis L. ) و رازک ( Humulus lupulus L. ) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در دوغ

دوره 16، تابستان 98، تیر 1398، صفحه 45-58
زهرا قلعه موسیانی؛ رضوان پوراحمد؛ پیمان رجاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب