1.

اپیدمیولوژی مولکولی سوش‌های مایکوپلاسما بویس جدا شده از عفونت‌های ورم پستان بالینی در گاو

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 2497-2506
محسن ایمان‌‌دار، سیدعلی پوربخش*، محمود جمشیدیان، تقی زهرایی‌صالحی .

2.

ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 2301-2310
مژگان احمدی، شهاب‌الدین صافی، پژمان مرتضوی، نوردهر رکنی .

3.

بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 2173-2178
امیرپرویز رضائی‌صابر .

4.

بررسی ایمونوهیستوشیمی یک مورد سرطان سلول های سنگفرشی واژن گاو

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، شهریور 1391، صفحه 657-660
سعید حصارکی؛ علیرضا عزیزی سراجی

5.

بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از اورام پستان دامداری‌های اطراف تهران

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، اسفند 1388، صفحه 109-114
بابک خرمیان طوسی؛ محمد ایمان عینی؛ محمود بلورچی؛ محمدامین اسلامپور؛ امیر نیاسری نسلجی؛ مرضیه علی قلی؛ عباس برین؛ سعید ستاری؛ پرویز هوشتی

6.

بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی

دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 2239-2246
ارکیده حیدرنژاد، شهاب‌الدین صافی، نادر مصوری، روح‌اله کشاورز .

7.

بررسی عوامل باکتریایی و قارچی سقط جنین در گاوهای بومی منطقه رشت

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1386، صفحه 71-75
رحیم ابراهیم آبادی؛ یدالله اسدپور؛ پیمان سایه بان؛ سید محمد پورسید؛ طاهره میرقشینی

8.

بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا، بابزیا و آناپلاسما در گاوهای استان البرز به روش‌های میکروسکوپی وPCR

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 3393-3400
محمد عبدلی؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو

9.

بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، دی 1389، صفحه 371-376
شاهین نکوئی؛ افشین رئوفی؛ مهدی سخا؛ حسن ممتاز

10.

تشخیص ملکولی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاوهای شهرستان شهرضا، جنوب استان اصفهان

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 3237-3246
محمودرضا سلطانی؛ وحید نعمان؛ یاسر پیرعلی؛ حمیدرضا عزیزی

11.

تعیین ارزش تشخیصی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم وشیر در ورم پستان تحت بالینی گاو

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، دی 1385، صفحه 623-630
آمنه خوشوقتی؛ شهاب الدین صافی؛ سید رضا جعفرزاده؛ ایرج سهرابی حقدوست

12.

تعیین میزان باقیمانده سرب در نمونه های ماهیچه ،کبد وکلیه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1385، صفحه 385-394
ابراهیم رحیمی؛ نوردهر رکنی؛ مهرداد قوامی؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی

13.

تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو به روشPCR

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، شهریور 1391، صفحه 661-664
ابراهیم رحیمی؛ عباس دوستی؛ سید رضا حسینی؛ مجید همایونی؛ رحمان عبدی زاده

14.

شناسایی مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در نمونه بافتی ایلئوم در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهرکرد به دو روش رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون و واکنش زنجیره ای پلیمراز

دوره 8، شماره 4(پیاپی 35)، اسفند 1390، صفحه 697-704
حسن کریمی؛ عبدالرسول نامجو؛ حسن ممتاز؛ محمدرضا نامداری

15.

گزارش آلودگی توأم یک رأس گاو نژاد هولشتاین با تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا در یکی از گاوداری های سنتی شهرستان تبریز

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1391، صفحه 759-764
امیررضا جوادی ممقانی؛ عباس شهبازی؛ اسماعیل فلاح؛ مجید خانمحمدی؛ احمد نعمت اللهی؛ جواد اشرفی هلان؛ مجید فرتاش وند؛ محمود محامی اسکوئیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب