1.

ارایه الگوی مناسب مشارکت اجتماعی رسمی شهروندان در اداره امور شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 51-72
سید موسی پورموسوی؛ میثم سام بند؛ سید محمد صحفی

2.

ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی کلانشهرتهران

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 51-62
مهدی یسری؛ ناصر فکوهی؛ سید رضا صالحی امیری

3.

ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

دوره 23، شماره 7، مهر 1400، صفحه 175-189
فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی

4.

ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 5-18
داود عزیزی؛ علی اکبر تقوایی؛ میثم آدینه لوفرد

5.

بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر تهران

دوره 6، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 5-16
محمدمهدى عزیزى؛ محمد ابویى اردکان؛ نسرین نوری

6.

تاثیر مهاجرت در رشد جمعیت کلانشهرها نمونه موردی : کلانشهر تهران در سال های 1335 – 1385شمسی

دوره 3، شماره 1، بهمن 1389، صفحه 27-40
سید کمال الدین شهریاری

7.

تحلیل جایگاه شهرهای جدید در نظام فضایی کلانشهر تهران

دوره 9، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 101-116
حسین علیپور؛ نوبخت سبحانی

8.

تحلیل فضایی ـ مکانی صندوق اخذ آرا در منطقه 15 شهر تهران با کمک G.I.S

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، اردیبهشت 1390، صفحه 25-35
اصغر نظریان؛ مرتضی قورچی؛ حمید بخشی

9.

توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 5-18
الناز باقرنژاد؛ محمدمهدی عزیزی

10.

رابطه بین امنیت تصرف و کیفیت مسکن در سکونتگاه غیررسمی اسلام آباد شهر تهران

دوره 4، شماره 7، دی 1389، صفحه 31-42
هاشم داداش پور؛ بهرام علیزاده

11.

شناسایی عوامل اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی- تربیتی در کلانشهر تهران(مطالعه مناطق 2 و 12)

دوره 14، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 21-34
محدثه فدایی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمود مهر محمدی؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب