1.

اثرات خشکسالی بر فرآیند توسعه ی روستایی در مناطق خشک و نیمه خشک با تأکید بر کشاورزی ( مطالعه ی موردی داراب )

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، مرداد 1386، صفحه 119-144
علی شکور

2.

اثرتبدیل اراضی مرتعی به اراضی کشاورزی بربرخی ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک (مطالعه موردی:روستای گنبد شهرستان همدان)

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 135-146
داوود اخضری؛ سجاد احمدی

3.

ارزیابی اثرات کاربری اراضی در دشت گمیشان (با تکیه بر خصوصیات خاک)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 295-307
آزیتا مهرانی؛ برهان ریاضی؛ سید اکبر جوادی؛ خسرو شهیدی همدانی

4.

ارزیابی و پهنه بندی تناسب سرزمین برای کاربری مرتع با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازی AHP-FUZZY (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز سقزچی چای، اردبیل)

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 85-102
داریوش ناصری؛ علی اکبر شمسی پور؛ محمد رضوانی

5.

بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو رویشگاه مرتعی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی آغ داش- شهرستان شاهین دژ در استان آذربایجـان غربی)

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 55-64
عباس طحان؛ اسماعیل صبری

6.

بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گونه Agropyron trichophorum در مراتع ییلاقی استان لرستان

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 155-165
رضا سیاه منصور؛ مرتضی اکبرزاده

7.

تاثیر قرق بر برخی خصوصیات شیمیایی و آلی خاک (مطالعه موردی: حوضه گنبد شهر همدان)

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 221-233
عباس قبادی؛ داوود اخضری

8.

نقش فقر روستایی برتوسعه پایدار(تخریب محیط زیست: مرتع) مطالعه موردی: بخش پشت آب شهرستان زابل

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، مرداد 1389، صفحه 15-30
زهرا شریفی نیا؛ سیدرحیم مشیری؛ افشار علی حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب