1.

آمایش سرزمین، پیش نیاز عدالت اجتماعی (مقدمه‌ای بر نقش آمایش سرزمین در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار)

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، مرداد 1386، صفحه 75-88
رحیم سرور؛ حسن اسماعیل زاده

2.

آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع به‌جای آمایش فعالیت‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر)

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 66-86
امیر هدایتی آقمشهدی؛ حمیدرضا جعفری؛ ناصر مهردادی؛ هدایت فهمی؛ پروین فرشچی؛ سمانه زاهدی

3.

امکان‌سنجی برنامه‌ها و سیاست‌های تأمین مسکن حداقل با تأکید بر رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 19، شماره 75، آبان 1401، صفحه 73-95
معصومه آفتابی چوان؛ علی پناهی؛ رضا ولی‌زاده

4.

بررسی برخی کاربردهای نظریه بازیها در مدیریت محیط زیست

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 11-33
فرزام هستی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

5.

بررسی و تحلیل ساختار فضایی سکونتگاه های شهری و روستایی با رویکرد آمایش سرزمین ( نمونه موردی بخش سلفچگان قم )

دوره 18، شماره 71، مهر 1400، صفحه 1-21
مصطفی توکلی نغمه؛ سعید زنگنه شهرکی؛ علیرضا دربان آستانه؛ امیر تلخاب

6.

پیاده‌سازی مدل آمایشی کاربری توریسم با استفاده از مدل‌ تلفیقی تصمیم‌گیری ANP-DEMATEL و منطق فازی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 223-238
رضوان حیدری؛ حمیدرضا پورخباز؛ سعیده جوانمردی؛ علیرضا ایلدرمی

7.

ضرورت انتخاب مدل بهینه مکان‌یابی لندفیل های شهری در راستای آمایش سرزمین و توسعه پایدار

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 341-351
طلیعه عبدالخانی نژاد؛ سید مسعود منوری؛ سعید زارعی

8.

فضا، آمایش سرزمین و توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مرداد 1388، صفحه 25-42
مسعود مهدوی؛ آئیژ عزمی

9.

مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 71-92
آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب