1.

تاثیر اصلاحات ارضی برخرده بورژوازی روستایی و توسعه شهری در کرمانشاه و ایلام

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 45-58
فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ سیروس محبی؛ ادریس بهشتی نیا

2.

فضا، آمایش سرزمین و توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مرداد 1388، صفحه 25-42
مسعود مهدوی؛ آئیژ عزمی

3.

نقش اصلاحات ارضی آمریکائی در ناکامی و عدم توسعه اقتصاد کشاورزی در ایران (عصر پهلوی دوم)

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 291-305
زهرا امیری؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ محمد کلهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب