1.

اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی)

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، آذر 1396، صفحه 13-24
ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد؛ مهدی نوروزی

2.

بررسی تأثیر مکانیزم‌های سیستم پاداش در توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان اصفهان)

دوره 11، شماره 30، خرداد 1395، صفحه 45-58
حسن قربانی؛ تانیا لدنی

3.

پشتیبانی فرهنگ سازمانی در تقویت تسهیم دانش بر اساس روند آتی

دوره 23، ویژنامه شماره 96(پاییز1391)، آذر 1391، صفحه 37-50
حسین وظیفه دوست؛ مریم عبدلی؛ زهرا ملازاده اردکلو

4.

تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان)

دوره 7، ویژه نامه 1395، اسفند 1395، صفحه 57-69
ملیحه سلطانی؛ حمیدرضا پیکری

5.

تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دوره 6، شماره 3، آبان 1394، صفحه 55-65
خدایار ابیلی؛ یونس رومیانی؛ مهدی صحرائی بیرانوند

6.

رابطه بین تسهیم و اشتراک‌گذاری دانش با نوآوری در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 10، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 47-56
علی ایمان زاده

7.

رابطه بین ذهنیت فلسفی با تسهیم دانش و تعهد سازمانی آن‌ها در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 29-40
علی ایمان زاده

8.

رابطه تسهیم دانش با خلاقیت و نوآوری در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و علوم پزشکی تهران

دوره 4، 4,3، آذر 1394، صفحه 23-36
محمد حسن‌زاده؛ ابراهیم زارعی؛ فاطمه هلالیان

9.

عوامل موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین برق خراسان)

دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 83-93
سعید خیاط مقدم؛ مسعود طاهری لاری؛ لیلا علیایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب