1.

بررسی فعالیت متالوبتالاکتامازی و کارباپنمازی درسویه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی در تهران

دوره 19، شماره 4، دی 1401، صفحه 3957-3966
سمیه مشایخی؛ فاطمه نوربخش؛ سحر هنرمند جهرمی

2.

شیوع سپتی سمی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در گله گوشتی در استان مازندران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، خرداد 1391، صفحه 585-590
سیدمحمد حسینی؛ تقی زهرائی صالحی؛ مجتبی شالیزار؛ مرتضی شعبانی؛ عارف ابراهیم زاده؛ شیلا امیدظهیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب