1.

بررسی احتمال آلودگی آب سردکن‌های تعدادی از بیمارستان‌های تهران با باکتری سودوموناس آئروجینوزا

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 214-222
سمانه عبدی اندرابی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید امیرعلی انوار؛ مریم عطایی

2.

بررسی فعالیت متالوبتالاکتامازی و کارباپنمازی درسویه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی در تهران

دوره 19، شماره 4، دی 1401، صفحه 3957-3966
سمیه مشایخی؛ فاطمه نوربخش؛ سحر هنرمند جهرمی

3.

شیوع سپتی سمی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در گله گوشتی در استان مازندران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، خرداد 1391، صفحه 585-590
سیدمحمد حسینی؛ تقی زهرائی صالحی؛ مجتبی شالیزار؛ مرتضی شعبانی؛ عارف ابراهیم زاده؛ شیلا امیدظهیر

4.

مقایسه اثر عصاره ی آبی و نانو ذرات نقره استخراج شده از گیاه خرفه بر فعالیت باکتری سودوموناس آئوروژنیوزا جدا شده از خلط بیماران

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 7-11
نیلوفر سیف اللهی؛ سیمین نبی زاده؛ زهرا شفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب