1.

نظریه انقطاع عذاب در آخر تشناسی عرفانی ابن عربی

دوره 3، شماره2(پیاپی8)، تیر 1385، صفحه 87-116
هاتف سیاه کوهیان

2.

نقاط تأثیرگذاری باورهای ایرانی بر دین یهود از مسیر مکاشف هگرایی

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، فروردین 1389، صفحه 55-89
ابوالقاسم پیاده کوهسار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب