1.

اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد با تاکید بر عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 389-410
فرهاد فضیلت؛ هاشم ولی پور؛ شادی شاهوردیانی

2.

بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری)

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 225-240
معصومه شهسواری؛ رسول سلمانی

3.

بررسی تاثیر نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 103-126
داریوش فرید؛ مریم قدک فروشان

4.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تیر 1389، صفحه 1-15
دکتر محمد خدائی ولهزاقرد؛ منیره یحیایی

5.

مدل‌سازی متغیرهای اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 361-384
زهرا طهمورثی؛ قدرت الله طالب نیا؛ رسول برادران حسن زاده؛ نعمت الله موسوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

6.

نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 179-196
حیدر فروغ‌نژاد؛ محسن مرادی جز؛ حسین حیدری؛ قادر معصومی خانقاه

7.

نقش مدیریت ریسک تاثیر اجتماعی بر رابطه بین عملکرد پایدار و کارایی سرمایه گذاری

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 89-105
حمزه عسگری رشتیانی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب