1.

بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب منابع با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی در بانک صادرات ایران

دوره 14، شماره 44، مهر 1398، صفحه 95-111
مریم گرانمایه؛ مرضیه گرانمایه

2.

بررسی وضعیت جذب، حفظ و ارتقاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه مدلی مناسب جهت بهبود وضعیت موجود

دوره 19، شماره 2(پیاپی 77)، تیر 1387، صفحه 17-29
نادر قلی قورچیان؛ مریم اسلام پناه

3.

چارچوب مفهومی راهبردهای پیشرفت و موفقیت مربیان بسکتبال

دوره 2، شماره 2، تیر 1402، صفحه 140-154
ناهید ادیب پور؛ حبیب هنری؛ شیوا آزادفدا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب