1.

ارایه الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 259-281
مجید مخلصی حوض سرخی؛ رحمت علیزاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ بردیا بهنیا

2.

آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 185-198
اکبر باقری؛ علی رمضانی؛ عباس پورسعید

3.

آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران (بخش ماشین آلات و تجهیزات)

دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، مرداد 1397، صفحه 33-54
محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ حسین مقدم

4.

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روشهای تامین مالی و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 3(پیاپی78)، مهر 1387، صفحه 45-53
فریدون رهنمای رودپشتی؛ عظیم اصلانی

5.

بررسی عوامل کلیدی موفقیت روش BOT در تامین مالی پروژه های خدماتی و ارایه مدل عملیاتی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 317-334
فرهام امیری؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی؛ تقی ترابی

6.

بررسی نظریه رفتار ترجیحی در تصمیمات تامین مالی شرکت‌ها در وضعیت مازاد و کمبود نقدینگی در ایران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 305-322
حجت‌اله انصاری؛ روناک قنبرپور؛ زینب ایدی

7.

تاثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ثبات رویه اطلاعات حسابداری: رویکرد متن کاوی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 391-406
محمدرضا گرجی؛ حسن قدرتی؛ میثم عرب زاده؛ حسین پناهیان

8.

تبیین عوامل موثر بر تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائی ها در بانک کشاورزی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 273-392
داود قرشی؛ فریدون رهنمای رودپشتی

9.

رابطه بین متغیرهای تامین مالی، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی و بحران مالی شرکت

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 195-216
رضا سنقری؛ فرزانه حیدر پور

10.

رویکردهای تامین مالی در اورژانس‌های ‌پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی در ایران در سال 1395

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 67-81
علی جمال محمدی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآبادی فراهانی

11.

طراحی مدل تاب آوری کسب وکارهای فناورانه مالی با رویکرد معادلات ساختاری و تکنیک های کیفی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 441-462
حسین سلاح ورزی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ نرگس یزدانیان

12.

مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 43-62
سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی

13.

مطالعه تطبیقی عدالت در تامین مالی در مدل‌های بیمه سلامت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 65-73
محمد سعادتی؛ رامین رضاپور؛ ناصر درخشانی؛ مریم نقشی

14.

نقش دولت در حمایت مالی و توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 277-288
مصطفی پرتوافکنان؛ پروانه گلرد؛ عبدالله نعامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب